Op je huwelijksdag heb je ja gezegd tegen je partner en beloofd dat je elkaar trouw zult blijven in voor- en tegenspoed. Maar als het nu al jaren niet goed gaat tussen jullie en jullie zijn zo uit elkaar gegroeid dat je niet meer weet hoe het verder moet, dan moet je een beslissing nemen. En zo’n beslissing is zeker niet gemakkelijk. Je zal andere woonruimte moeten zoeken, hoe gaat het financieel, en hoe gaan we het doen met de opvoeding van de kinderen zodat zij er het minste last van hebben? Misschien is het wijs om een scheidingsmediator in te schakelen. Een mediator helpt jullie bij het regelen van de scheiding. Deze mediator begeleidt jullie in het traject van de scheiding, geeft alle informatie en zorgt dat alle onderwerpen waar afspraken over gemaakt moeten worden aan bod komen.

Het traject van een scheiding

Afspraken rond de scheiding moeten gemaakt worden voor het korte termijn en zeker ook voor over de lange termijn. Ten eerst moet de scheiding aangevraagd worden bij de rechtbank.  Daarna wordt er een convenant opgesteld waarin afspraken gemaakt worden wie de woning krijgt, hoe het geld en de spullen verdeeld worden. Ook is het wijs om een ouderschapsplan op te stellen. Waar gaan de kinderen wonen, wanneer gaan ze naar de andere ouder? Of gaan jullie de opvoeding samen doen en kiezen jullie voor een co-ouderschap. Bij een co-ouderschap zijn de kinderen afwisselend bij de ene ouder en de andere ouder, meestal volgens een gemaakt afsprakenplan. En is er recht op kinderalimentatie of eventueel partneralimentatie. Ondanks dat het een zware tijd is waar heel veel emoties aanwezig zullen zijn, is het belangrijk hier goed over na te denken samen met je scheidingmediator om problemen in de toekomst te vermijden.

Denk om de kinderen

Hoe je alles regelt voor de kinderen is echt wel de hoofdzaak. Het is niet de bedoeling dat zij de dupe worden van de scheiding. En als je om je heen kijkt is wel duidelijk dat een vechtscheiding de kinderen geen goed doen. Daarom is het belangrijk om hier goede afspraken voor te maken met je mediator Maastricht. Zo kun je ook een kinderconvenant laten maken. Hierin benoem je wie de zorg van de kinderen op zich neemt, maar ook of jullie samen willen beslissen naar welke school je kind gaat, of je bij elkaar in de buurt blijft wonen of niet, hoe gaan jullie het regelen in de vakanties, wie betaald er voor de grote uitgaven zoals schoolgeld of een nieuwe fiets. Wat veel ouders doen in dit geval is hier een bankrekening voor openen waar dit soort uitgaven van betaald kunnen worden. En ook kan de kleding en de sportcontributie hiervan betaald worden zodat daar nooit onenigheid over kan zijn. Ook is het belangrijk om niet steeds kwaad te spreken over de andere ouder, kinderen komen hierdoor tussen jullie in te staan en hebben dan het gevoel dat ze moeten kiezen. Jullie zijn beide ouder en ze mogen jullie beide lief vinden. Een kind wil een veilige basis en ouders waar hij op kan vertrouwen en waar hij terecht kan met vragen en problemen.