Ondanks de toestanden rond corona, gaat het zorgverzekering 2021 gewoon door. Net als andere jaren krijgen de Nederlanders de mogelijkheid om voor 31 januari te switchen van zorgverzekering. Toch is het niet zoals andere jaren, want dit jaar zijn er nieuwe aandachtspunten. Corona brengt namelijk nieuwe risico┬┤s met zich mee en die moeten goed ingedekt worden.

Wanneer zorgverzekering vergelijken 2021?

Tijdens Prinsjesdag kondigde de minister aan dat de zorgverzekeraars tot 12 november de tijd hebben om hun nieuwe polissen te presenteren. Daarom is het mogelijk om over te stappen tussen 12 november en 31 januari. Let wel dat je alleen in januari kan overstappen als je jouw huidige zorgverzekering voor 31 december hebt opgezegd. In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk om later in het jaar over te stappen. Bijvoorbeeld als je gedurende het jaar 18 wordt, uit militaire dienst treedt of vanuit het buitenland in Nederland komt wonen.

Corona zorg verlengd

Sind juli dit jaar is er extra corona zorg aan de basisverzekering toegevoegd. Het gaat om medische kosten die gemaakt worden tijdens de revalidatie na ernstige corona klachten. Ook paramedische hulp, zoals fysiotherapie en logopedie, ten gevolge van corona behoort nu tijdelijk tot het basispakket. Het kabinet kondigde aan dat deze corona hulp in ieder geval voor een jaar onderdeel uitmaakt van de basisverzekering.

Hou het dichtbij huis

Ziekenhuizen en zorgverleners hebben niet per definitie een zorgcontract met alle verzekeraars. Het is dus handig om een zorgverzekeraar te kiezen die een contract heeft met jouw lokale ziekenhuis. Dat scheelt een hoop gedoe en kosten in het geval van corona, en ook in het geval van andere ziektes. Baseer het zorgverzekeraars vergelijken dus op de contracten van jouw lokale ziekenhuis.

Tip: check je vrijwillig eigen risico

Mensen die weinig gebruik van de zorg hebben meestal hun eigen risico verhoogd in ruil voor een korting op de maandelijkse premie. Dit levert een hoop voordeel op in normale tijden. Maar sinds corona zijn er voorlopig geen normale tijden meer. Iedereen loopt het risico op corona en het is dus nodig om een andere afweging te maken. Gebruik deze mogelijkheid daarom ook om jouw vrijwillige eigen risico te herzien.