Het is belangrijk voor je bedrijf om uren bij te houden voor veel verschillende dingen. Zo is het heel belangrijk dat je als bedrijf de uren bijhoudt voor bijvoorbeeld een project. Zo kan je kijken hoe lang iemand bezig is aan een project en kan je kijken hoeveel omzet hiermee wordt gemaakt. Op deze manier weet je voor de volgende keer of een project goed heeft gewerkt en of je het opnieuw nog een keer kan doen. Doordat je de uren weet, weet je ook of iets werkt of niet. Je hebt meerdere manieren om de uren van iets bij te houden. Dit moet goed gedaan worden en er moet goed worden opgelet door het persoon die dit invoert. Uren berekenen kan je op veel verschillende manieren dan maar het bij elkaar optellen is voor de  meeste toch het makkelijkste. 

Dit is ook belangrijk voor als je de uren wilt bijhouden van je werknemers. Dit doe je meestal om de loonstroken te bepalen en je werknemers ook te kunnen uitbetalen. Dit is natuurlijk belangrijk anders krijgen je werknemers geen loon. Dit wil je niet hebben als bedrijf en heb je ook kans dat werknemers bij je vertrekken omdat ze geen loon hebben gehad. Daarnaast is het ook belangrijk dat alle uren geteld zijn en dat hier geen fouten in zijn gemaakt. Anders kan het zijn dat je een werknemer teveel of te weinig betaald. Dit is voor je bedrijf niet goed, maar ook niet voor de werknemer. Het is dus belangrijk dat tijdens de uren berekend iedereen goed oplet en elkaar ook controleert.

Boekhouder

Voor de boekhouder is het ook heel erg belangrijk dat je als bedrijf de uren bijhoudt. De boekhouder heeft dit bijvoorbeeld nodig om de loonstroken te kunnen bijhouden en te kunnen maken. Hiervoor heeft hij alle uren nodig van alle werknemers. Als hij deze niet heeft kunnen er ook geen loonstroken worden gemaakt. Dit is belangrijk dat het wel gebeurt omdat er ook belasting moet worden betaald en dit gebeurt niet als niemand loon krijgt. Daarbij is het ook belangrijk voor de boekhouder dat de loonstroken teruggestuurd worden naar het bedrijf. Zo kan het bedrijf de loonstroken uitdelen aan de werknemers die allemaal loon krijgen van het bedrijf.

Fout  loon

Als een werknemer een verkeerd loon krijgt of helemaal niet kan het zijn dat hij ontslag neemt bij het bedrijf. Dit is niet fijn voor je bedrijf maar de werknemer kan nog meer dingen doen niet fijn zijn. Zo kan hij een rechtszaak beginnen waarbij hij het tegen je opneemt omdat de uren niet klopte die jij hebt opgeschreven. Daarom is het van belang dat je dit als bedrijf goed bijhoudt zodat je hier ook geen problemen mee hebt later.