Ook kindertherapeuten gaan mee met hun tijd. Vroeger lag de nadruk vooral op het bestrijden van problemen bij kinderen, terwijl we nu in een tijd leven waarin we inzien dat iedereen uniek is. De focus ligt dus meer op het leren omgaan met problemen. Bij leerproblemen, gedrags- en sociaal-emotionele problemen wordt door middel van kindertherapie in Amersfoort niet alleen het kind behandeld, maar krijgen ook de ouders begeleiding.

Psychologische behandeling voor kinderen in Amersfoort

Het ene kind kan zijn boosheid soms niet onder controle houden, het andere kind is vaak bang om te falen. Ook leerproblemen in de klas of storend gedrag thuis of op school kunnen het leven van een kind en zijn omgeving flink bemoeilijken. Door kindertherapie in Amersfoort te volgen wordt het kind zich ervan bewust gemaakt dat je best bang, boos of verdrietig mag zijn, maar dat je kan leren hoe je om moet gaan met situaties die voor jou lastig zijn. Ook ouders krijgen handvatten die helpen om problemen beter de baas te zijn.

Klachten op psychologisch vlak komen veel voor

Bijna de helft van de mensen krijgt in zijn leven wel eens te maken met klachten waarvoor psychologische hulp nodig is. Het kan zijn dat je je heel vaak rot of angstig voelt. Ook komt het vaak voor dat een kind de mensen om zich heen laat schrikken door emotioneel of boos gedrag, waardoor conflicten ontstaan op school of in het gezin. Een kindertherapeut kan een kind leren om zich bewust te worden van zijn gedrag en anderen beter te begrijpen. Als ouders betrokken zijn bij de behandeling, dan leren zij ook het gedrag van het kind beter te begrijpen.

Iedereen is uniek bij Invivo Kids

Het zou fijn zijn als elk kind zonder zorgen in het leven kan staan. Invivo Kids is een van de behandelcentra die kinderen helpt via Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Bij de behandeling richt het kind- en jeugdteam zich op de acceptatie dat iedereen anders en uniek is. De goede kwaliteiten van het kind probeert het team te versterken en je leert je te richten op wat wél mogelijk is. Je leert afstand te nemen van angst en ongemak en je te wijden aan de dingen die echt belangrijk voor je zijn. Bij deze aanpak voor kindertherapie in Amersfoort wordt de hele omgeving van het kind betrokken, zoals school, hulpverleners en de huisarts.