Professionals die mensen met psychische klachten begeleiden, hebben soms behoefte aan meer kennis over ACT. ACT is een afkorting van Acceptance and Commitment Therapy. Deze therapie is ontwikkeld door de Amerikaan Steven Hayes. Het gaat bij ACT om het leren accepteren van je emoties en gedachten. Door je energie niet op het vechten tegen onvermijdelijke zaken te richten, kan je meer bezig zijn met de dingen die voor jou van waarde zijn. We vertellen hier meer over de inzichten die je bij een ACT training kan opdoen en die je kunnen helpen bij een goede ondersteuning van je cliënten.

Acceptance and Commitment training

Negatieve gevoelens en gedachten kunnen iemand volledig in beslag nemen. Wat veel mensen met stress-, depressie- en angstklachten echter nodig hebben, is dat ze hun hoofd kunnen vrijmaken, zodat ze zich kunnen focussen op zaken waar ze gelukkig van worden. Na het volgen van een ACT cursus kan je makkelijker accepteren wat buiten je invloedssfeer ligt. Je bent ook bereid om je volledig in te zetten voor het vergroten van de kwaliteit van je leven. Door als professional of coach een ACT training te volgen, kan je mensen met problemen op hun werk of in hun relatie beter in de goede richting van een oplossing helpen.

ACT opleiding voor professionals

Bij Acceptance & Commitment Therapy leer je je kennis en ideeën te scheiden van je gedrag. Je wordt je ervan bewust dat je het advies van je brein kan volgen, maar dat je het ook kan negeren. Je hebt dus een keuzevrijheid. Bij ACT speelt Mindfulness een grote rol. Dit is de vaardigheid om in het heden te leven en oordeelvrij te zijn. Je ondergaat en observeert je ervaringen en onderneemt geen actie om ervaringen te vermijden. Na een ACT cursus vormen niet langer je psychische en lichamelijke klachten het uitgangspunt, maar je persoonlijke waarden. Woon je in Utrecht of omgeving en wil je ACT toepassen bij de begeleiding van mensen met uiteenlopende klachten, dan biedt een ACT opleiding in Utrecht voor professionals uitkomst.

Introductie- en verdiepende ACT cursussen

De Invivo Act Academy is een zusterorganisatie van GGZ-instelling Invivo Clinics en biedt sinds 2021 een ACT opleiding in Utrecht aan. Bij de Invivo Act Academy kan je terecht als professional in de GGZ, maar ook als coach of professional die zich bezighoudt met gedragsverandering. De docenten zijn vakmensen met veel ervaring met de toepassing van ACT. Er is een cursus die als introductie dient, maar je kan ook kiezen voor cursussen die je kennis verdiepen en die geschikt zijn voor een speciale doelgroep.